PARRILLA DE PROGRAMACIÓN

LUNES MARTES
00:30 - Agüita Agüita

01:30 - Informativo Fin de Semana

02:00 - Cine Fin de Semana

05:00 - Informativo Fin de Semana

05:30 - Tómate un respiro

06:30 - Ritmos de la Noche

07:00 - Informativo Fin de Semana

07:30 - Moda Lanzarote

09:00 - Informativo Fin de Semana

09:30 - Café de Periodistas

10:30 - Volcán Motor

11:30 - Agüita Agüita

12:00 - Bailando con Ayoze

13:00 - Tómate un respiro

14:00 - Café de Periodistas

15:15 - Informativo

16:00 - Café de Periodistas

17:00 - Informativo

17:30 - La Entrevista del Dí­a

18:00 - Informativo

18:30 - Agüita Agüita

19:00 - Informativo

19:30 - La Entrevista del Dí­a

20:00 - Café de Periodistas

21:00 - Informativo

21:30 - Lo mejor de ti

22:30 - La Entrevista del Dí­a

23:00 - Informativo

23:30 - Café de Periodistas

00:30 - La Entrevista del Dí­a

01:00 - Informativo

01:30 - Café de Periodistas

02:30 - Volcán Motor

03:30 - Café de Periodistas

04:30 - Ritmos de la Noche

05:00 - Informativo

05:30 - Ritmos de la Noche

06:00 - Informativo

06:30 - La Entrevista del Dí­a

07:00 - Informativo

07:30 - Café de Periodistas

08:30 - La Entrevista del Dí­a

09:00 - Informativo

09:30 - Café de Periodistas

10:30 - La Entrevista del Dí­a

11:00 - Lo mejor de ti

12:00 - Bailando con Ayoze

13:00 - Tómate un respiro

14:00 - Café de Periodistas

15:15 - Informativo

16:00 - Café de Periodistas

17:00 - Informativo

17:30 - La Entrevista del Dí­a

18:00 - Informativo

18:30 - Moda Lanzarote

19:00 - Informativo

19:30 - La Entrevista del Dí­a

20:00 - Café de Periodistas

21:00 - Informativo

21:30 - Volcán Motor

22:30 - La Entrevista del Dí­a

23:00 - Informativo

23:30 - Café de Periodistas

MIÉRCOLES JUEVES
00:30 - La Entrevista del Dí­a

01:00 - Informativo

01:30 - Café de Periodistas

02:30 - Lo mejor de ti

03:30 - Café de Periodistas

04:30 - Agüita Agüita

05:00 - Informativo

05:30 - Agüita Agüita

06:00 - Informativo

06:30 - La Entrevista del Dí­a

07:00 - Informativo

07:30 - Café de Periodistas

08:30 - La Entrevista del Dí­a

09:00 - Informativo

09:30 - Café de Periodistas

10:30 - La Entrevista del Dí­a

11:00 - Lo mejor de ti

12:00 - Bailando con Ayoze

13:00 - Moda Lanzarote

13:30 - Agüita Agüita

14:00 - Café de Periodistas

15:15 - Informativo

16:00 - Café de Periodistas

17:00 - Informativo

17:30 - La Entrevista del Dí­a

18:00 - Informativo

18:30 - Ritmos de la Noche

19:00 - Informativo

19:30 - La Entrevista del Dí­a

20:00 - Café de Periodistas

21:00 - Informativo

21:30 - Moda Lanzarote

22:00 - Ritmos de la Noche

22:30 - La Entrevista del Dí­a

23:00 - Informativo

23:30 - Café de Periodistas

00:30 - La Entrevista del Dí­a

01:00 - Informativo

01:30 - Café de Periodistas

02:30 - Volcán Motor

03:30 - Café de Periodistas

04:30 - Moda Lanzarote

05:00 - Informativo

05:30 - Ritmos de la Noche

06:00 - Informativo

06:30 - La Entrevista del Dí­a

07:00 - Informativo

07:30 - Café de Periodistas

08:30 - La Entrevista del Dí­a

09:00 - Informativo

09:30 - Café de Periodistas

10:30 - La Entrevista del Dí­a

12:00 - Bailando con Ayoze

13:00 - Tómate un respiro

14:00 - Café de Periodistas

15:15 - Informativo

16:00 - Café de Periodistas

17:00 - Informativo

17:30 - La Entrevista del Dí­a

18:00 - Informativo

18:30 - Moda Lanzarote

19:00 - Informativo

19:30 - La Entrevista del Dí­a

20:00 - Café de Periodistas

21:00 - Informativo

22:30 - La Entrevista del Dí­a

23:00 - Informativo

23:30 - Café de Periodistas

VIERNES SÁBADO
00:30 - La Entrevista del Dí­a

01:00 - Informativo

01:30 - Café de Periodistas

02:30 - Agüita Agüita

03:30 - Café de Periodistas

04:30 - Ritmos de la Noche

05:00 - Informativo

05:30 - Moda Lanzarote

06:00 - Informativo

06:30 - La Entrevista del Dí­a

07:00 - Informativo

07:30 - Café de Periodistas

08:30 - La Entrevista del Dí­a

09:00 - Informativo

09:30 - Café de Periodistas

10:30 - La Entrevista del Dí­a

11:00 - Marcador

12:00 - Bailando con Ayoze

13:00 - Tómate un respiro

14:00 - Café de Periodistas

15:15 - Informativo

16:00 - Café de Periodistas

17:00 - Informativo

17:30 - Marcador

18:30 - Ritmos de la Noche

19:00 - Informativo

19:30 - Agüita Agüita

20:00 - Café de Periodistas

21:00 - Informativo

21:30 - Cine

23:00 - Informativo

23:30 - Café de Periodistas

00:30 - Ritmos de la Noche

01:00 - Informativo

01:30 - Cine Fin de Semana

05:00 - Volcán Motor

06:00 - Lo mejor de ti

07:00 - Informativo Fin de Semana

07:30 - Café de Periodistas

08:30 - Agüita Agüita

09:00 - Informativo Fin de Semana

09:30 - Café de Periodistas

10:30 - Bailando con Ayoze

11:30 - Marcador

12:30 - Ritmos de la Noche

13:00 - Informativo Fin de Semana

13:30 - Moda Lanzarote

14:00 - Informativo Fin de Semana

14:30 - La Entrevista del Dí­a

15:00 - Informativo Fin de Semana

15:30 - Cine Fin de Semana

18:30 - Lanzarote paso a paso

20:00 - Informativo Fin de Semana

20:30 - La Entrevista del Dí­a

21:00 - Informativo Fin de Semana

21:30 - Cine Fin de Semana

DOMINGO
00:30 - Ritmos de la Noche

01:00 - Informativo

01:30 - Cine Fin de Semana

07:30 - Lo mejor de ti

08:30 - Tómate un respiro

09:30 - Ritmos de la Noche

10:00 - Bailando con Ayoze

11:00 - Ritmos de la Noche

11:30 - Agüita Agüita

12:00 - Informativo

12:30 - Lanzarote paso a paso

14:00 - Informativo Fin de Semana

14:30 - La Entrevista del Dí­a

15:00 - Informativo Fin de Semana

15:30 - Cine Fin de Semana

18:30 - Volcán Motor

19:30 - Agüita Agüita

20:00 - La Brega

21:30 - Cine Fin de Semana